Основни теми

Концептуални и логистични основания за съвременна оценка на травмата като заболяване и социалнно-икономически феномен.
Травма – травматично увреждане. Епидемиология. Демография. Социално и икономическо значение.
Основни понятия и оценъчни критерии на травматичните увреждания (честота, условия и причини, видове, локализация, персонални особености на пострадалите).
Специфични национални особености в България.
Травма – травматично увреждане. Класификация и предложение за национално утвърдена класификация.

Съвременен травма мениджмънт.
Национални и регионални системи, специални (профилирани) системи за обслужване и лечение на пострадалите.
Място и роля на административните и медицинските служби. Организация, координация, транспорт, взаимодействие. Профилактика.
Организация и ресурси на доболничното обслужване и лечение на пострадалите.
Логистика на болничното лечение на травма.

Основи на съвременните медикобиологични концепции за травма (теоретични постижения и предизвикателства).
Медицина основана на доказателствата и водещи насоки в съвременните проучвания.
Механизми на травматичните увреждания.
Има ли граница между изолираната травма и политравмата. От локалното към системното увреждане.
Съвременни направления в представата за травма, шок и сепсис.

Мултидисциплинарен и специализиран подход при лечение на травматичните увреждания. Основни принципи и правила.
Клинико-физиологична оценка на травмата. Скоринг системи.
Основна и разгърната система на запазване на живота (Basic and Advanсe LS).
Необходимости и изисквания към мероприятията „на място”, транспорта и триажа.
Определяне на приоритета на травматичното увреждане и водещи препоръчителни правила при доболничния мениджмънт на травмата.

Мултидисциплинарен и специализиран подход при лечение на травматичните увреждания. Лечение на критичните състояния.
Изисквания и аргументи на съвременния център за интензивно лечение, свързани с обслужване на пострадалите.
Значение на интензивното лечение за изхода.
Периоди. Ранен период, усложнения, възстановяване.
Ресурси.

Мултидисциплинарен и специализиран подход при лечение на травматичните увреждания според приоритета на травматичното увреждане.
Травма с водеща тежест на увреждания на коремната кухина.
Травма с водеща тежест на увреждания на опорно-двигателния апарат.
Травма с водеща тежест на увреждания на ЦНС.
Значение на образната диагностика за оценка и подход към лечението.