Изисквания и препоръки за електронни постери

еПостерите ще се зареждат на еПостер станциите чрез USB или DVD/CD.
Ще се приемат само постери, които представляват Powerpoint файлове с разширение .ppt или .pptx и състоящи се от не повече от 6 слайда (1 слайд заглавие + 5 слайда съдържание). Слайдовете да са настроени за автоматична смяна.

Звук няма да се възпроизвежда.
Мониторите ще са стандартни 42" LCD широкоекранни дисплей с формат 16:9 и резолюция 1920 x 1080.
Съвети към авторите:
• Използвайте графики с висока резолюция, напр. 300dpi.
• Избягвайте хипер-линкове. Няма да бъде предоставен достъп до интернет по време на презентацията.
• Настройте слайдовете на "On-screen show (16:9)" и "Landscape" ориентация.
• Препоръчваме Ви да си направите слайдовете със следните размери: 122 см широчина и 91 см височина.
Препоръчваме Ви да използвате семпли и ясни, лесни за четене шрифтове (Arial, Arial black, Calibri...).
• Препоръчваме Ви да използвайте размер на шрифта за основното съдържание минимум 28 points.