Категории и такси

Редовните членове на Дружеството заплащат годишен членски внос, в размер на 100 лева.
Асоциираните членове на Дружеството заплащат годишен членски внос, в размер на 50 лева.
Почетните членове са освободени от годишен членски внос, както и от таксите за участие в проявите, организирани от Дружеството.

Размерът на вноските и сроковете за внасяне се определят с решение на Общото събрание.

Банкова сметка:
Българско дружество по Спешна медицина
IBAN: BG89FINV91501215963170
FINVBGSF

Моля, потвърдете заплатената от Вас сума за членски внос с копие от банковия документ на един от следния електронен адрес:
membership