За списанието

Национално списание “Спешна медицина”, ISSN 0861-9964 е общомедицинско списание, Орган на Българско дружество по Спешна медицина и има над 20 годишна история. Издаването му започва през 1993 г.

Публикува оригинални статии от всички области на медицината и стоматологията на български и чужди автори. Публикуваните статии отговарят на действащите Uniform Requirements for Manuscripts Submited to Biomedical Journals, приети на Ванкувърската среща на редакторите на водещи медицински списания.

Всяка предложена за публикуване статия се рецензира от анонимен рецензент и статистик. Докладват се пред редколегията от “Докладчик”, който прави втора рецензия и едновременно с това – оценка на първата. Публикуването на приетите за печат статии е безплатно.

Списанието се издава 4 пъти годишно, на български език с превод на резюмета на английски език. Отпечатва се в тираж 500 бр.

В Спешна медицина се поддържат следните рубрики:

Обзори и обзори-научни хипотези

Оригинални статии

Кратки научни съобщения

Казуистика

Писма до Редактора