Редакционна колегия

Главни редактори
Стоян Миланов
Олег Чолаков

 

Зам. главни редактори
Юлий Ванев
Николай Младенов
Анелия Лукова

 

Секретари
Александра Димова
Десислав Врачански

 

Редакционна колегия
Александър Червеняков
Диян Енчев
Николай Габровски
Огнян Хаджийски
Мария Миланова
Магдалена Лесева
Маргарита Гешева
Асен Гудев
Борислав Кючуков
Евгени Белоконски
Христо Цеков
Венцислав Мутафчийски
Фани Мартинова
Росен Маджов
Пенка Переновска
Вилян Платиканов
Крум Кацаров
Георги Георгиев