Свържете се с нас

БДСМ (Българското дружество по Спешна Медицина)
бул. "Тотлебен" 21
УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"
Административна сграда, етаж. 2
София 1606

Тел.: 02-9154-400
  02-9154-465
е-мейл: office

Организационен секретар на БДСМ е доц. д-р Олег Чолаков, д.м.