Заявление за членство

Моля, изтеглете и попълните Вашето заявление за членство от тук (84KB, .doc).

След това изпратете на е-мейл:

membership

или като конвенционално писмо на пощенски адрес:

доц. д-р Олег Чолаков, д.м.
Българското дружество по Спешна Медицина
бул. "Тотлебен" 21
УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"
Административна сграда, етаж. 1
София 1606

 

Банкова сметка:
Българско дружество по Спешна медицина
IBAN: BG89FINV91501215963170
FINVBGSF

Моля, потвърдете заплатената от Вас сума за членски внос с копие от банковия документ на един от следния електронен адрес:
membership