Втори национален конгрес по Спешна медицина

София, Хотел Хилтън, 14-16.11.2019 г.

Основни теми:

  • Травма
  • Педиатрична спешност
  • Спешни състояния в онкологията
  • Спещна терапия и гериатрия
  • Дигитална Спешна медицина

ПРОГРАМА

Първо съобщение
Регистрационен формуляр
Изисквания към авторите на постери

minh